Trên 13 triệu lao động đã được hỗ trợ khoảng 6.000 tỉ đồng

Theo Bộ LĐTBXH, trên 13 triệu người được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Ảnh minh họa: LDO
Theo Bộ LĐTBXH, trên 13 triệu người được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Ảnh minh họa: LDO
Theo Bộ LĐTBXH, trên 13 triệu người được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Ảnh minh họa: LDO
Lên top