Trên 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu mỗi năm: Có kiểm soát được chất lượng?

Nhiều hóa chất BVTV được nhập khẩu để pha chế, sản xuất vật tư nông nghiệp bán trong nước hoặc xuất khẩu sang nước thứ 3. Ảnh: P.N
Nhiều hóa chất BVTV được nhập khẩu để pha chế, sản xuất vật tư nông nghiệp bán trong nước hoặc xuất khẩu sang nước thứ 3. Ảnh: P.N
Nhiều hóa chất BVTV được nhập khẩu để pha chế, sản xuất vật tư nông nghiệp bán trong nước hoặc xuất khẩu sang nước thứ 3. Ảnh: P.N
Lên top