Trẻ em xã vùng cao Ma Ly Pho được khai giảng trong ngôi trường mới