Trẻ em phải lao động sớm sẽ để lại nhiều hậu quả

Bà Cao Thanh Thủy cho rằng sử dụng lao động trẻ em sẽ gây thiệt hại cả về kinh tế và uy tín cho doanh nghiệp. Ảnh Nam Dương.
Bà Cao Thanh Thủy cho rằng sử dụng lao động trẻ em sẽ gây thiệt hại cả về kinh tế và uy tín cho doanh nghiệp. Ảnh Nam Dương.
Bà Cao Thanh Thủy cho rằng sử dụng lao động trẻ em sẽ gây thiệt hại cả về kinh tế và uy tín cho doanh nghiệp. Ảnh Nam Dương.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top