Trẻ em bị xâm hại, bạo hành: Sau những trận đòn roi là dị tật về tâm lý

Bà Nguyễn Thuận Hải - Trưởng phòng dịch vụ tư vấn, Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Bà Nguyễn Thuận Hải - Trưởng phòng dịch vụ tư vấn, Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Bà Nguyễn Thuận Hải - Trưởng phòng dịch vụ tư vấn, Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Lên top