Trâu húc nhân viên thú y và chủ nhà, một người chết

Do bị trâu húc, nhân viên thú y xã Phú Phong đã tử vong. Ảnh: CTV
Do bị trâu húc, nhân viên thú y xã Phú Phong đã tử vong. Ảnh: CTV
Do bị trâu húc, nhân viên thú y xã Phú Phong đã tử vong. Ảnh: CTV