Trâu dự án giảm nghèo "chạy" vào nhà... cán bộ xã

Trâu trong dự án nuôi trâu thịt tại VĨnh Bình của một cán bộ xã (ảnh Nhật Hồ)
Trâu trong dự án nuôi trâu thịt tại VĨnh Bình của một cán bộ xã (ảnh Nhật Hồ)
Trâu trong dự án nuôi trâu thịt tại VĨnh Bình của một cán bộ xã (ảnh Nhật Hồ)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top