Trâu điên húc người nhập viện rồi chạy vào nhà dân "cố thủ"

Con trâu điên húc người đi đường nhập viện cấp cứu rồi chạy vào nhà dân cố thủ.
Con trâu điên húc người đi đường nhập viện cấp cứu rồi chạy vào nhà dân cố thủ.
Con trâu điên húc người đi đường nhập viện cấp cứu rồi chạy vào nhà dân cố thủ.
Lên top