Trao và nhận áo quần, vật dụng cũ: Kết nối, lan tỏa yêu thương

“Trao đi để rộng mở, nhận về với tri ân” – thông điệp Dana Connect luôn hướng đến. Ảnh: T.A-K.T
“Trao đi để rộng mở, nhận về với tri ân” – thông điệp Dana Connect luôn hướng đến. Ảnh: T.A-K.T
“Trao đi để rộng mở, nhận về với tri ân” – thông điệp Dana Connect luôn hướng đến. Ảnh: T.A-K.T
Lên top