Trao trả ngoại tệ trị giá 125 triệu đồng cho khách quên trên máy bay

Hành khách nhận lại tài sản bỏ quên trên máy bay.
Hành khách nhận lại tài sản bỏ quên trên máy bay.
Hành khách nhận lại tài sản bỏ quên trên máy bay.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top