Trao trả hơn 200 triệu đồng hành khách bỏ quên trên máy bay

Một hành khách đã nhận lại tài sản bỏ quên trên máy bay.
Một hành khách đã nhận lại tài sản bỏ quên trên máy bay.
Một hành khách đã nhận lại tài sản bỏ quên trên máy bay.
Lên top