Trao tặng cờ Tổ quốc "Đồng hành cùng ngư dân bám biển"

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Xuân Diện.
Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Xuân Diện.
Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Xuân Diện.
Lên top