Trao tặng 800 bộ máy tính đến các trường học vùng lũ

Học sinh Trường TH&THCS Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) học tin học với dàn máy tính vừa được trao tặng. Ảnh: Minh Thành
Học sinh Trường TH&THCS Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) học tin học với dàn máy tính vừa được trao tặng. Ảnh: Minh Thành
Học sinh Trường TH&THCS Cam Hiếu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) học tin học với dàn máy tính vừa được trao tặng. Ảnh: Minh Thành
Lên top