Trao quyết định thành lập 5 cơ quan báo chí thuộc UBND TPHCM

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Quyết định thành lập cho Báo Pháp Luật TPHCM. Ảnh: HOÀNG GIANG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Quyết định thành lập cho Báo Pháp Luật TPHCM. Ảnh: HOÀNG GIANG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Quyết định thành lập cho Báo Pháp Luật TPHCM. Ảnh: HOÀNG GIANG
Lên top