QUẢNG TRỊ:

Trao quyết định nhập quốc tịch cho 350 người dân

Lên top