Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương cho ông Đặng Hoàng An