Trào nước mắt trước gia cảnh của hai nhân viên quán bánh xèo bị tra tấn

Bà Tòa bần thần ngồi trước hiên nhà chờ tin về Đ. Ảnh: Thanh Chung
Bà Tòa bần thần ngồi trước hiên nhà chờ tin về Đ. Ảnh: Thanh Chung
Bà Tòa bần thần ngồi trước hiên nhà chờ tin về Đ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top