Trao nhà Đại đoàn kết, tặng quà gia đình chính sách tại Thanh Hoá

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho các hộ chính sách, gia đình có công với cách mạng tại huyện Quảng Xương, Thanh Hoá (Ảnh: Quang Vinh)
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho các hộ chính sách, gia đình có công với cách mạng tại huyện Quảng Xương, Thanh Hoá (Ảnh: Quang Vinh)
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao quà cho các hộ chính sách, gia đình có công với cách mạng tại huyện Quảng Xương, Thanh Hoá (Ảnh: Quang Vinh)
Lên top