Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở huyện miền núi Quảng Trị

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ 4, phải sang) và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Chế Linh.
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ 4, phải sang) và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Chế Linh.