Trao giấy khen cho thanh niên dũng cảm lao xuống biển cứu người

Lên top