Trao Giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng cho 4 nhà khoa học

Trao giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng cho 4 nhà khoa học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM).
Trao giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng cho 4 nhà khoa học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM).
Trao giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng cho 4 nhà khoa học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top