Trao giải cuộc thi Bút ký, phóng sự 990 năm Đất và Người Nghệ An

Trao giải Nhất cho tác  giả Nguyễn Tâm Quang với phóng sự “Bộ đội quê Bác trọn tình với đồng bào Nậm Giải”. Ảnh: Hưng Thơ.
Trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Tâm Quang với phóng sự “Bộ đội quê Bác trọn tình với đồng bào Nậm Giải”. Ảnh: Hưng Thơ.
Trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Tâm Quang với phóng sự “Bộ đội quê Bác trọn tình với đồng bào Nậm Giải”. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top