Trao giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ hai

6 tác phẩm đạt giải A trong Giải búa liềm vàng lần thứ 2- năm 2017
6 tác phẩm đạt giải A trong Giải búa liềm vàng lần thứ 2- năm 2017
6 tác phẩm đạt giải A trong Giải búa liềm vàng lần thứ 2- năm 2017
Lên top