Trao gần 2,5 tỷ đồng giúp đỡ các nạn nhân trong vụ tai nạn trên đường rước dâu