Quỹ HANOI FEI:

Trao cơ hội thoát nghèo cho người lao động

Trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng đợt II năm 2019 cho đại diện 90 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn đang vay vốn của Quỹ. Ảnh: T.E.A
Trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng đợt II năm 2019 cho đại diện 90 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn đang vay vốn của Quỹ. Ảnh: T.E.A
Trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng đợt II năm 2019 cho đại diện 90 đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn đang vay vốn của Quỹ. Ảnh: T.E.A
Lên top