Trao 1.000 phần quà cho người dân vùng rốn lũ Quảng Trị

Ông Lê Đăng Minh - đại diện Tập đoàn Hoàng Gia trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Lê Đăng Minh - đại diện Tập đoàn Hoàng Gia trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Lê Đăng Minh - đại diện Tập đoàn Hoàng Gia trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top