Khánh Hòa:

Trao 1.000 chiếc giường gỗ cho quân dân huyện đảo Trường Sa

Lên top