Tránh xe máy trong ngõ lao ra, xe chở công nhân lật nhào xuống ruộng

Tránh xe máy bất ngờ từ trong ngõ lao ra, xe chở công nhân bị lật ở Đầm Hà. Ảnh: CTV
Tránh xe máy bất ngờ từ trong ngõ lao ra, xe chở công nhân bị lật ở Đầm Hà. Ảnh: CTV
Tránh xe máy bất ngờ từ trong ngõ lao ra, xe chở công nhân bị lật ở Đầm Hà. Ảnh: CTV
Lên top