giá sách giáo khoa mới dự kiến tăng gấp 3-4 lần so với hiện hành:

Tránh sốc - cần lộ trình tăng giá phù hợp

Sách giáo khoa lớp 1 có hình thức đẹp hơn, khổ sách to hơn, tuy nhiên giá sách dự kiến đắt gấp 3-4 lần so với hiện hành. Ảnh: Hải Nguyễn
Sách giáo khoa lớp 1 có hình thức đẹp hơn, khổ sách to hơn, tuy nhiên giá sách dự kiến đắt gấp 3-4 lần so với hiện hành. Ảnh: Hải Nguyễn
Sách giáo khoa lớp 1 có hình thức đẹp hơn, khổ sách to hơn, tuy nhiên giá sách dự kiến đắt gấp 3-4 lần so với hiện hành. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top