THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ TỰ CHỦ BỆNH VIỆN CÔNG:

Tránh lạm dụng kỹ thuật cao “móc túi” người bệnh

Khám chữa bệnh tại Bệnh viện E (Hà Nội). Ảnh: HOÀNG HẢI - HẢI NGUYỄN
Khám chữa bệnh tại Bệnh viện E (Hà Nội). Ảnh: HOÀNG HẢI - HẢI NGUYỄN
Khám chữa bệnh tại Bệnh viện E (Hà Nội). Ảnh: HOÀNG HẢI - HẢI NGUYỄN
Lên top