Tránh lạm dụng khẩu trang y tế mà bỏ qua phòng dịch thiết yếu

Người dân tiếp nhận khẩu trang từ điểm “ATM khẩu trang miễn phí” của anh Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: Phạm Đông - Hữu Huy
Người dân tiếp nhận khẩu trang từ điểm “ATM khẩu trang miễn phí” của anh Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: Phạm Đông - Hữu Huy
Người dân tiếp nhận khẩu trang từ điểm “ATM khẩu trang miễn phí” của anh Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: Phạm Đông - Hữu Huy
Lên top