Tranh cãi trào lưu "share ảnh tặng 10.000 đồng vào quỹ bảo vệ y bác sĩ"

Trào lưu "share ảnh tặng 10.000
đồng vào quỹ bảo vệ y bác sĩ". Ảnh: Trần Tuấn.
Trào lưu "share ảnh tặng 10.000 đồng vào quỹ bảo vệ y bác sĩ". Ảnh: Trần Tuấn.
Trào lưu "share ảnh tặng 10.000 đồng vào quỹ bảo vệ y bác sĩ". Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top