Tranh cãi: Rút BHXH 1 lần để mua xe, sửa nhà hay dành lương hưu dưỡng già?

Tăng tuổi hưu cũng được cho là một nguyên nhân khiến số người rút BHXH một lần tăng cao. Tranh Đan
Tăng tuổi hưu cũng được cho là một nguyên nhân khiến số người rút BHXH một lần tăng cao. Tranh Đan
Tăng tuổi hưu cũng được cho là một nguyên nhân khiến số người rút BHXH một lần tăng cao. Tranh Đan
Lên top