Tranh cãi gay gắt việc phải xin giấy xác nhận ra vào TP.Hải Phòng

Người dân đến xin giấy xác nhận ra vào TP Hải Phòng tại UBND phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng - ảnh MD
Người dân đến xin giấy xác nhận ra vào TP Hải Phòng tại UBND phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng - ảnh MD
Người dân đến xin giấy xác nhận ra vào TP Hải Phòng tại UBND phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng - ảnh MD
Lên top