Tránh bão trở về, người phụ nữ khóc nghẹn vì lâm cảnh "màn trời, chiếu đất"

Chị Phú khóc nghẹn vì lâm cảnh "màn trời chiếu đất" sau bão. Ảnh: Trần Tuấn
Chị Phú khóc nghẹn vì lâm cảnh "màn trời chiếu đất" sau bão. Ảnh: Trần Tuấn