Trắng đêm tìm COVID-19

Người lao động ở phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị làm việc xuyên đêm. Ảnh: Hưng Thơ
Người lao động ở phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị làm việc xuyên đêm. Ảnh: Hưng Thơ
Người lao động ở phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị làm việc xuyên đêm. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top