Tràn lan tin giả dịch COVID-19: Quản lý tài khoản mạng xã hội như thế nào?

Người dùng MXH. Ảnh: Hoàng Giang.
Người dùng MXH. Ảnh: Hoàng Giang.
Người dùng MXH. Ảnh: Hoàng Giang.
Lên top