Bỏ 5 triệu đồng “ẵm” ngay bằng bác sĩ loại giỏi!

Tràn lan thuê mướn bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

Những mẩu tin cho thuê bằng và CCHN rao công khai trên Internet. Ảnh chụp màn hình
Những mẩu tin cho thuê bằng và CCHN rao công khai trên Internet. Ảnh chụp màn hình
Những mẩu tin cho thuê bằng và CCHN rao công khai trên Internet. Ảnh chụp màn hình
Lên top