Tràn lan “thần y”, lương y online, ai quản?

Tự quảng cáo "3 đời chữa sỏi thận" gây ám ảnh người dân. Ảnh: Chụp màn hình
Tự quảng cáo "3 đời chữa sỏi thận" gây ám ảnh người dân. Ảnh: Chụp màn hình
Tự quảng cáo "3 đời chữa sỏi thận" gây ám ảnh người dân. Ảnh: Chụp màn hình
Lên top