Trận chiến này phải đi để kể

Phóng viên Thuỳ Trang tác nghiệp tại tâm dịch TP.Đà Nẵng, Quảng Nam. Ảnh: Hữu Long
Phóng viên Thuỳ Trang tác nghiệp tại tâm dịch TP.Đà Nẵng, Quảng Nam. Ảnh: Hữu Long
Phóng viên Thuỳ Trang tác nghiệp tại tâm dịch TP.Đà Nẵng, Quảng Nam. Ảnh: Hữu Long
Lên top