Trạm thu phí BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa thu phí trở lại

BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa
BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa