Trạm kiểm tra trọng tải xe bị nợ lương được chuyển giao về Quảng Ninh

Lực lượng liên ngành Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 kiểm tra trọng tải xe tại Trạm thu phí Đại Yên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lực lượng liên ngành Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 kiểm tra trọng tải xe tại Trạm thu phí Đại Yên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lực lượng liên ngành Trạm kiểm tra trọng tải xe Quốc lộ 18 kiểm tra trọng tải xe tại Trạm thu phí Đại Yên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top