Trạm cân Đại Yên bị nợ lương cả năm 2020: Chưa rõ lấy nguồn nào trả năm 2021

Cán bộ, nhân viên Trạm cân Đại Yên bị nợ lương cả năm 2020, nhưng năm 2021 cũng chưa biết lấy nguồn ở đâu để "nuôi" trạm này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cán bộ, nhân viên Trạm cân Đại Yên bị nợ lương cả năm 2020, nhưng năm 2021 cũng chưa biết lấy nguồn ở đâu để "nuôi" trạm này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cán bộ, nhân viên Trạm cân Đại Yên bị nợ lương cả năm 2020, nhưng năm 2021 cũng chưa biết lấy nguồn ở đâu để "nuôi" trạm này. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top