Trạm BOT Quốc lộ 1, đường tránh Biên Hòa: Không qua đường tránh vẫn phải trả phí

Giao thông tắc nghẽn tại khu vực trạm thu phí BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa chiều 9.9.
Giao thông tắc nghẽn tại khu vực trạm thu phí BOT quốc lộ 1, tuyến tránh Biên Hòa chiều 9.9.