Trạm BOT Cai Lậy bị xe tải tông sập

Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: K.Q
Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: K.Q
Trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ảnh: K.Q
Lên top