Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trạm bơm "khủng" chống ngập, có hết ngập?