Trạm biến áp gặp sự cố, hàng loạt thiết bị điện của người dân cháy đen

Cán bộ chi nhánh Điện lực Can Lộc kiểm tra sự cố trạm biến áp ở thị trấn Đồng Lộc. Ảnh: PV
Cán bộ chi nhánh Điện lực Can Lộc kiểm tra sự cố trạm biến áp ở thị trấn Đồng Lộc. Ảnh: PV
Cán bộ chi nhánh Điện lực Can Lộc kiểm tra sự cố trạm biến áp ở thị trấn Đồng Lộc. Ảnh: PV
Lên top