Trải nghiệm làm mặt nạ, lồng đèn cùng trẻ em làng SOS Thái Bình

Vui Tết Trung thu cùng các trẻ em tại làng SOS Thái Bình. Ảnh: Khánh Linh
Vui Tết Trung thu cùng các trẻ em tại làng SOS Thái Bình. Ảnh: Khánh Linh
Vui Tết Trung thu cùng các trẻ em tại làng SOS Thái Bình. Ảnh: Khánh Linh
Lên top