Sông Sài Gòn bị "xẻ thịt", chiếm đoạt:

Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu?

Công trình nhà hàng ven sông này bị buộc tháo dỡ vì vi phạm hành lang bờ sông. Ảnh: P.V
Công trình nhà hàng ven sông này bị buộc tháo dỡ vì vi phạm hành lang bờ sông. Ảnh: P.V
Công trình nhà hàng ven sông này bị buộc tháo dỡ vì vi phạm hành lang bờ sông. Ảnh: P.V
Lên top