Trà Vinh vẫn kiểm soát chặt người ngoài vào, chưa mở xe khách liên tỉnh

Lên top